2 Gigabyte dataverkeer

FacebookTwitterGoogle+Share

2 Gigabyte dataverkeer

Even geen specifieke berichten tot dossier van parket bij advocaat binnen is en bestudeerd kan worden. Dossier zou volgens griffier(pas weer NA telefonisch aandringen natuurlijk) vrijdag 20 februari 2009 verzonden worden naar deze advocaat. Laatste dag indienen ‘appelmemorie’ is maandag 23 februari 2009. Ik respecteer dat verzoek natuurlijk. Maar op 23 februari was het dossier al weer niet binnen bij de advocaat in Amsterdam. Steeds dezelfde opzettelijke obstructie van het OM en parket die ook Hans al steeds mocht ondervinden. Advocate Petra had slechts een paar uren voor het bezwaar, terwijl OM maanden de tijd neemt!

De appelmemorie moest nu zonder voldoende gegevens, zonder proces-verbaal PV van de zitting en zonder vonnis wel ingediend. Dus alweer op nadeel gezet, zonder kans op goede degelijke verdediging. Dit gerechtshof in Leeuwarden gaat Hans Smedema GEEN eerlijke rechtsgang geven, dat lijkt wel duidelijk.

Ik weet nog steeds niet het uiteindelijke vonnis van ‘onze partijdige Jeroen’, want het is mij nooit schriftelijk verstrekt. Ik weet het alleen uit de krant en mondeling, maar dat laatste kon ik zo snel niet eens volgen. OM zorgt er steeds voor dat ik geen informatie krijg. Buiten Elise B. heb ik niet eens geweten dat er andere bezwaren waren, dat werd door stompzinnige lieden bij OM en Politie geheim gehouden. Alleen mondeling iets door rechercheur Bolier, maar geen enkel detail waarom dan. Toch cruciale informatie voor mij dacht ik? Hoezo informatieplicht aan daders/slachtoffers? Ik probeer aangifte te doen, maar de daders krijgen juist alle hulp bij het tegengaan van die poging.

Er kwamen een paar reacties, wat heel zeldzaam is op deze Blog. Te angstig nog voor veel mensen nog denk ik.

Bedenk dat deze Blog een soort open dagboek is, waarin ik alles wat ik meemaak vastleg voor de geschiedenis. Meestal negatief tot nu toe, maar soms al licht positief. Volgens mij een psychologisch drama zonder precedent, waarschijnlijk zelfs wereldwijd? Vooral door de betrokkenheid van Justitie zelf, medici en familie. Een staats operatie om het Nederlandse volk onkundig te houden voor wat schoften hebben uitgevoerd. Ze begrijpen nog niet dat alles wat heimelijk moet verkeerd is. Toch geen rakettechnologie zou je denken.

Dat deze Blog van 1 februari tot en met 19 februari 2009 maar liefst 1,5 Gigabyte aan dataverkeer haalde, is uitzonderlijk voor een in de media opzettelijk doodgezwegen doofpot affaire en Blog. Zie Leeuwarder Courant artikel even terug waar mijn kant enkel negatief werd belicht. Over heel februari stond het zelfs op ruim 2 Gb. Wel lullig dat je daarvoor eerst onschuldig veroordeeld moet worden.

Overigens houd ik rekening met het zoeken naar politiek asiel in Amerika over enkele weken, waar immers het één en ander bekend is over de schofterige behandeling van mijn arme vriend Al Rust(tien jaar creperen) door de Nederlandse staat(lees regering) en dus ook van Hans en W..s Smedema. Of ik daar nog steeds welkom ben, ondanks een open Blog, weet ik niet, maar zie ik dan wel weer. Voor deel 3 moet ik dat beslist weten en dus geprobeerd hebben.

Overigens zal deze Blog nooit verdwijnen, ook niet na een verbod door een Nederlandse rechter. Ik accepteer geen uitspraken meer van blijkbaar partijdige niet onafhankelijke Nederlandse rechters. Hij zal dan in het buitenland voortgezet worden. Deels rekening houden met privacy van de daders kan (tijdelijk) wel. Ook buiten Nederland zijn juridische regels, maar niet meer eenzijdig gekleurd door de doofpot. Hetzelfde geldt voor deze speciale onderzoeksversie van mijn boek. Dat is namelijk mijn schriftelijke verklaring die aan advocaten, rechters, onderzoekers en misdaadbestrijders wordt verstrekt en ligt daarmee vast. Iedere Nederlander heeft het recht om daar kennis van te nemen, zeker nu dit misdrijf van de eeuw volgens mijn niet bescheiden mening, tot het cultureel erfgoed gaat behoren.

Maar duidelijk wordt al wel, dat ik meer en meer gedwongen wordt om niet meer helemaal vrijuit te kunnen spreken in Nederland en juist met tegenwerking van OM, Justitie en media die het Nederlandse volk het ‘recht op informatie’ eenzijdig heimelijk ontzeggen. Hoezo ‘Wakker Nederland?’. Telegraaf weigert hierover te publiceren! Johan van de Heuvel heb ik gesproken, maar weigert publicatie, doet liever stompzinnige kneuterzaakjes op TV.

Overigens vreemd, dat mensen valse aangiften tegen mij kunnen doen en ik verplicht ben om diezelfde aangiften, die openbaar zijn, op mijn site anoniem te maken? Moet dat eigenlijk wel? Was het niet zo dat als je een brief krijgt je die mag openbaren? Maar ik hoop de komende weken meer te leren over wat wel en niet mag.

Later meer …

Hans Smedema

Copyright 2009 Hans Smedema tijdelijk  te Drachten