College PG, OM opheffen!

FacebookTwitterGoogle+Share

Al eerder stelde ik dat de enige oplossing voor de verloedering van Nederland-Hufterland is, de opheffing van het huidige centralistisch geleide Openbaar Ministerie (OM) en College van Procureurs Generaal (PG)-Hufters in Den Haag. Ja, een nogal stevige uitspraak, maar als grotesk slachtoffer van deze hufters, al 35 jaar lang(!), mag ik dat zeker zo stellen. Dan stel ik het nog te netjes ook. Zie elders in deze Blog.

Dat kan relatief eenvoudig ook nog. In het bedrijfsleven doe je dat in een hopeloos geval als dit heel eenvoudig, door een zogenaamde ‘Sterfhuis constructie’!

Je richt een nieuwe organisatie op die wél (!) door het Volk geleid wordt en uitermate professioneel. Dus afgerekend op de mate veiligheid die men tot stand weet te brengen. Niet het aantal boetes dat ze onschuldige weerloze Nederlanders af weten te troggelen natuurlijk. De eerste vijf kleine onschuldige boetes worden vanzelfsprekend ieder jaar kwijtgescholden! Het is in Nederland immers onmogelijk om geen fouten te maken en dus zonder boetes te rijden.

Dus niet geleid door de door inteelt tot op het bot stompzinnige slag leiders (?) dat nu bij het College PG-Hufters dienst doet en onder zich een stel slappe laffe medewerkers heeft verzameld, die worden afgerekend op de mate waarin ze  kritiekloos zijn!

Nee je laat echte managers een nieuwe organisatie opzetten en leiden naast de antieke oude. Nieuwe type politiemedewerkers (veel dissidente oud politiemedewerkers dus) mogen daar zonder ‘handboeien’ om, en zonder stompzinnige regeltjes, vrijuit vechten tegen elk onrecht! En ze worden daar dan ook vorstelijk voor beloond. Want met de enorme kosten van misdaad, zijn vorstelijke beloningen heel goed mogelijk en kunnen dan nog steeds uit. Dus de privatisering van het monopolistische OM, politie en College PG-Hufters, met een concurrerende nieuwe organisatie. Als weerloze Nederlandse afgeknepen burger heb je dan plotseling een keus tussen twee organisaties, de antieke tandeloze organisatie van OM, politie en College PG-Hufters, of de uit nood geboren en opgezette nieuwe organisatie waar wereldverbeteraars, idealisten en vrijwilligers zich daadwerkelijk echt inzetten voor de slachtoffers van de huidige verloederde maatschappij.

Cruciale succesfactoren en principes:

 • Je regelt doodsimpel dat de nieuwe organisatie evenveel geld ontvangt voor een project, als de oude antieke stalinistisch geleide organisatie zou hebben gekost, of al heeft gekost. Zodra de oude organisatie niet een oplossing weet te vinden voor een misdrijf, heeft de nieuwe organisatie het recht om in te grijpen. Je zou maximaal een jaar kunnen afspreken? Of al direct de keus gewoon aan de burger overlaten. Dat laatste zou het beste zijn, maar zal bij de oude wel tot snelle afbraak leiden. De nieuwe organisatie kan vrij snel uitstekende salarissen vergoeden, want zal vele malen efficiënter zijn dan de antieke organisatie. Startkapitaal is hooguit 100 miljoen, peanuts op het zinloze nutteloze budget van vele miljarden nu. Ieder bedrijf was al tientallen jaren failliet geweest als het had gefunctioneerd als het OM.
 • Je zet aan het hoofd van deze organisatie een manager uit het bedrijfsleven. Een integere principe niveau denker, geen regelniveau denker zoals je nu vrijwel altijd bij de overheid aantreft. Pertinent geen door inteelt verziekt figuur uit de ambtelijke wereld. Die komen vrijwel altijd door gebrek aan gewicht, dus gebrek aan daadkracht, gebrek aan durf, bovendrijven. Meestal de politiek correcte prietpraat types. Ze durven niets uit pure lafheid en zijn uitsluitend bezig hun eigen positie veilig te stellen. Die dus niet. Nee, types die bewezen hebben een efficiënte organisatie op te zetten, en zodanig leiding te geven, dat juist kritiek op de eigen organisatie wordt gestimuleerd, in plaats van afgestraft zoals nu gebeurd. De slachtoffers zijn koning klant dus. Niet de managers, zoals nu. En zeker ook niet de politieke welwillende amateurs. In de huidige maatschappij zijn slachtoffers het piespaaltje van de overheid. Een totale minachting is zichtbaar. Ze worden meestal gewetenloos behandeld.
 • Medewerkers moeten de volgende zijn. Echte mensen, medewerkers met durf en integriteit. Medewerkers, die kritiek en verbeteringen schriftelijk moeten indienen, hoe meer hoe beter, en die daarvoor geprezen en onmiddellijk beloond worden! Klokkenluiders zijn daar een goed voorbeeld van, maar ook (dissidente, dus goede) rechercheurs. Ook vrijwilligers kunnen worden ingezet, zodat deze organisatie breed gedragen wordt door het volk, en bij geschiktheid in dienst genomen. Werkloosheid zal afnemen! In de misdaadbestrijding is altijd veel werk!
 • Bevoegdheden voor de medewerkers binnen die organisatie zijn veel groter dan nu. Geen handboeien voor de eigen medewerkers, zoals nu bij de antieke politie en OM organisaties. Om slachtoffers te helpen, en misdrijven te bestrijden, is vrijwel alles geoorloofd. Zolang integriteit, normen en waarden als principe de basis blijven. Niet kapot regelen, maar zuivere principes hanteren. Medewerkers die liegen of de waarheid verdraaien, direct ontslaan dus.
 • Slachtoffers krijgen altijd het recht op zelfverdediging en mogen tot tweemaal zoveel geweld gebruiken, als de misdadigers zelf toepassen. Dus één klap krijgen, is twee terug geven en mag door een sterke vriend. Slachtoffers mogen nooit (!) worden aangeklaagd door misdadigers, die zelf zijn begonnen. Ook niet door OM. Eerst moet het gepleegde misdrijf opgelost zijn en de misdadiger veroordeeld, voordat ooit een klacht (zoals tegen buitensporig geweld) überhaupt onderzocht mag worden. In het huis van een burger zijn geweest zonder diens toestemming, is zelf zijn begonnen! Een burger mag altijd een dader/inbreker met harde hand uit zijn huis of ander eigendom verwijderen en mag daarbij geweld gebruiken. Een knuppel, verdovend middel, traangas of andere middelen zijn toegestaan en worden zelfs gestimuleerd.
 • De nieuwe organisatie krijgt zelfherstellend vermogen. Dus alles wat fout is binnen de organisatie, dus alles wat niet ten goede komt aan de slachtoffers, wordt afgestraft en onmiddellijk verbeterd. Een lijst met principes en stimuleren van kritiek, maakt dat eenvoudig mogelijk.
 • Alle kosten worden inzichtelijk gemaakt per project. Dat maakt zinloze opdrachten onmogelijk en verhoogt de efficiency sterk. Men zal altijd zoeken naar de meest eenvoudige en goedkoopste oplossing! En dat maakt weer hogere inkomens mogelijk, wat weer betere mensen aantrekt, en dus betere misdaadbestrijding.
 • Er mag ook preventief misdaad bestreden worden. Dat wordt juist gestimuleerd. Dus als iemand kans ziet om een systeem te ontwikkelen dat fietsen stelen sterk terugdringt, dan betalen verzekeraars daar een aantal maal hun jaar jaarlijkse kosten voor. Zeg drie jaar kosten, uitbetaald aan de nieuwe organisatie dus. Inkomens zijn afhankelijk van de inkomsten en worden uitgekeerd, deels als bonus. Misdaadbestrijding is daarmee een commercieel gebeuren geworden! Ieder misdrijf is een kans op winst en meer inkomen!
 • Ieder slachtoffer krijgt het bedrag van hun schade onmiddellijk uitgekeerd. Direct! Overheid verhaalt de schade op de veroorzaker inclusief de kosten van de misdaadbestrijding. Dus minimaal een opslag van 100%.
 • Slachtoffers krijgen altijd (!) vanzelfsprekend gratis juridische hulp, ook bij twijfel! Kosten verhalen op daders. Daders moeten dat zo veel als mogelijk zelf betalen. Dus precies andersom als nu. Ik zoek al vier jaar tevergeefs naar een advocaat, de lafaards hebben al vier jaar lang collectief ‘geen tijd’, maar vreemd genoeg wel voor misdadigers, want dat wordt vergoed door de overheid! Pure discriminatie en onethisch gedrag. Ongelijke behandeling ook nog.
 • Rechters moeten straffen opleggen, die door het volk zelf zijn vastgesteld. Enquête voor betrokken burgers, zal die straffen iedere vijf jaar opnieuw vaststellen. Dus slachtoffers (!) stellen de straffen vast.
 • En andere zaken, zolang het principes blijven. Weinig regels.

Bovenstaande is maar een eerste aanzet, en wat recht door zee en nogal kort door de bocht, maar iedereen met gezond verstand (!) kan zien dat iets dergelijks haalbaar is en zeer succesvol zou zijn. Dus waarom doen we dat niet gewoon? Bescherming van de gevestigde orde, met leuke baantjes en ‘onzichtbaar’ veilig achter een bureau?

Ik dring aan op een revolutie, een noodplan dus, dit is met normale evolutie niet meer op te lossen. Trekken aan een dood paard is zinloos. De voorbeelden zijn legio. Iedere krant staat er vol mee. Waanzin. Dus probeer niet meer de huidige organisatie van OM en PG te verbeteren. Sterfhuisconstructie dus en desnoods afdwingen door middel van stakingen en Den Haag gewoon van de buitenwereld afsluiten tot er een besluit is gevallen.

Kern van het probleem is het huidige systeem van politiek. Het volk moet gewoon zelf over deze voorstellen rechtstreeks kunnen kiezen. Dus niet de politieke meestal goedwillende amateurs die door de eigen verdeeldheid niet tot keuzes maken kunnen komen. Echte democratie is zelfbeschikkingsrecht voor het volk bij dit soort cruciale zaken, maar dan wel uitsluitend voor degenen die dat kunnen beoordelen. Dus fietsers kiezen niet over zaken die enkel automobilisten aangaan, en andersom! Alleen betrokkenen mogen kiezen. Dus een nieuwe autoweg afdwingen gebeurt door iedereen die belang heeft bij die weg en mobiliteit. Over deze nieuwe organisatie beslissen dus enkel de slachtoffers van alle misdrijven en overlast.

Bovenstaande zal nooit gebeuren, dat is wel vrijwel zeker. Maar sommige zaken misschien wel. Schadevergoeding aan slachtoffers is in behandeling dacht ik. Rechtsbijstand voor slachtoffers denkt men nog moeizaam over na? Huh…, zijn slachtoffers ook mensen? We helpen alleen daders! (Uitspraak van de meeste advocaten kantoren!)

ing. H. (Hans) Smedema Copyright 2008 Hans Smedema Drachten