1 Overzicht-disclaimer

FacebookTwitterGoogle+Share

De huiveringwekkende ‘Dutch Queengate’ of ‘Hans Smedema affaire!’

 

censorship
censorship

Hoogstwaarschijnlijk de grootste doofpot en samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis.

Begon al in december 1971 en loopt nog steeds door, waarbij geheime dienst en Justitie zelf betrokken zijn op grond van bedrog en Mol binnen Justitie.

Kosten belopen sinds 1972 tientallen miljoenen heimelijk belastinggeld.

Mooie samenvatting: https://nl.hanssmedema.info/het-monster-van-drachten/

Als slachtoffer is het mij verboden om aangifte te doen, politie mocht geen onderzoek en doen en zelfs geen proces-verbaal opmaken.

Alle bewijzen van het bestaan worden direct vernietigd of gemanipuleerd.

Diverse landen inmiddels betrokken en het breidt zich als een inktvlek uit.

Zie voor mooi samenvattend overzicht mijn open brief

J’Accuse Minister President drs. Mark Rutte

‘Life is not measured by the moments we breath, but by the moments that take our Breath away!’

Deze zaak is dan ook ernstiger dan:

“If you shut up the truth and bury it under the ground, it will but grow, and gather to itself such explosive power that the day it bursts through it will blow up everything in its way.” – French author Emile Zola van de ‘Dreyfus-affaire’.

 

Meerdere ongelofelijke misdrijven lopen door elkaar!

  1. Psychopathische verkrachters, wat als enige hier nog relatief normaal is
  2. Familie die huiveringwekkend hun eigen broer en zuster sinds 1972 wreed 35 jaar laten verkrachten en kinderen daarvan krijgen! Dat is abnormaal!
  3. Medici, met name Psychiaters die de gruwelijke werkelijkheid en ernstige verdringing en selectieve amnesie voor de slachtoffers verbergen en dus de oorzaak lieten bestaan! Met als gevolg een volstrekt weerloos echtpaar! Dat is abnormaal!
  4. Justitie die op grond van fraude en bedrog door familie en speciale koninklijke regeling, het echtpaar 35 jaar rustig laat verkrachten en de verkrachters juist helpt! Zonder in opstand te komen. Dat is abnormaal! Alleen klokkenluider Elise B. wel!
  5. Koningin Juliana en Beatrix die met een onnozele handtekening slachtoffers Hans en W..s Smedema heimelijk en achterbaks de normale burgerrechten en bescherming afnamen! En dat later niet herstellen, maar juist laf blijven verbergen uit puur eigenbelang! Dat is abnormaal!

Ongelofelijk, gruwelijk en bizar

Gruwelijke doofpot affaire door Nederlandse staat/Kroon, familie en betrokken medici, tegen een 28 jaar lang onwetend en argeloos verliefd stelletje! Zelfs meervoudige verkrachtingen,  en na huwelijk daardoor ook kinderen van verkrachters vond men niet een reden om met de gruwelijke doofpot te stoppen. Doordat bij beide echtgenoten door de ernst van de traumatische gebeurtenissen in 1972, amnesie en zware verdringing van alle verkrachtingen en misbruik plaatsvond(selectieve amnesie), konden zij zelf achteraf nooit  aangifte doen!  Ze waren daarmee weerloos overgeleverd aan alle verkrachters die via de familie en daders op de hoogte kwamen van het feit dat men nooit vervolgd zou kunnen worden, en dus haar mooi straffeloos blijven verkrachten! Dat Hans Smedema heimelijk al in 1972 door de daders onvruchtbaar was gemaakt, vond men in 1975 ook al iets om voor het echtpaar maar verborgen te houden. Zodat die argeloos aannamen dat de drie kinderen en nog drie zwangerschappen gewoon van Hans Smedema zelf waren. Cumulatief gaat het om veel meer dan 200 jaar gevangenisstraf voor de daders! Door de maar doorgaande trauma’s komt pas in maart 2000 alleen bij Hans Smedema langzaam zijn geheugen terug over alles wat in de voorgaande 28 jaar aan misbruik had plaatsgevonden en begint hij alles jarenlang(!) te reconstrueren, maar alle betrokkenen ontkennen tot op heden(!) gewetenloos alles.

Omdat bij zijn vrouw nog steeds sprake is van ernstige verdringing en zelfs een door velen voor onmogelijk gehouden oproepbare emotionele persoonlijkheid, in combinatie met de gruwelijke doofpot en dus ontkenningen, wordt het echtpaar wat graag samen oud had willen worden, dus wreed uit elkaar gespeeld en tegen elkaar opgezet. Zie voor uitgebreidere uitleg: Het bizarre misdrijf.

 Standpunten Raad voor de Journalistiek:

Archieven moeten principieel beschermd worden tegen “correcties”. De samenleving moet op hun integriteit kunnen vertrouwen. … Een ondeugdelijk bericht moet worden gerectificeerd, maar een onwelgevallig artikel wordt niet uit het archief verwijderd, evenmin als aan het archief met terugwerkende kracht artikelen kunnen worden toegevoegd omdat die een “beter” beeld geven van het verleden. De journalist dient de waarheid, ook met terugwerkende kracht.

Dit heeft zich ondertussen vertaald in dit advies uit de Leidraad van de Raad:

Het publieke belang van zo volledig mogelijke, betrouwbare archieven waarvan de inhoud niet kan worden gewijzigd, weegt in beginsel zwaarder dan het belang dat personen kunnen hebben bij het verwijderen of anonimiseren van gearchiveerde artikelen met een voor hen onwelgevallige inhoud. Slechts in bijzondere gevallen kan dit maatschappelijk belangrijke principe wijken voor een privébelang.

Disclaimer

In deze weergave van wat daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, beroep ik mij op mijn recht op zelfverdediging. Zelfs de Conventie tegen martelingen moet buiten werking zijn door de foute Koninklijke goedkeuring.Niemand heeft het recht om mij mijn burgerrechten heimelijk af te nemen, wat wel gebeurd is. Ik heb daar nooit toestemming voor gegeven. Geen mens zou dat overigens doen. Bovendien heeft in dit geval justitie zelf, politie en overheid mij dus buiten de wet geplaatst, dus kunnen de normale wetten ook niet meer op mij van toepassing zijn, lijkt mij. Gezien ook het feit dat advocaten ons niet durven of mogen bijstaan, lijkt mij dat een gerechtelijke procedure binnen Nederland niet meer voldoende onafhankelijk is. Ik zal die niet meer accepteren. Er moet onafhankelijk internationaal recht gesproken worden, gezien de betrokkenheid van de Staat en Koningin Beatrix zelf.

Copyright

Op alles in deze site is copyright van toepassing. Zonder toestemming mag er niets uit worden gepubliceerd, maar wel in forums en zo geciteerd en besproken. Ook mogen er links naar gemaakt worden en ruimschoots uit geciteerd natuurlijk. Graag zelfs, want zonder publieke steun zullen de laffe doofpotters nooit bekennen. Ik heb zelf geen enkel bezwaar tegen publiciteit natuurlijk. Hieronder een contact formulier en mijn e-mailadres daaronder:

Met oprechte diepe minachting voor alle betrokkenen, speciaal Koningin Beatrix en haar ‘hondse’ (Kafka! ) Ministerraad!

e-mail: [email protected]

ing. H. (Hans) Smedema, Nederlands vluchteling!

Copyright 2007 -2016 Hans Smedema, El Albir, Spain